Çerez Politikası

Politika Hakkında

ONE HUMAN YAZILIM VE BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, onenewone.com internet sitesini (“Site”) ziyaret eden kullanıcıların ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek ve ziyaretçi deneyimlerini iyileştirmek amacıyla sitede çerezler (cookies), pikseller ve web işaretçileri gibi çerez benzeri teknolojileri (tümü “Çerezler” olarak anılacaktır) kullanmaktadır.

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu Politika, onenewone.com internet sitesini ziyaret eden tüm gerçek kişileri kapsamına almaktadır.

Bu Politika’da zaman zaman güncellemeler yapmamız gerekebilir. Bu nedenle zaman zaman internet sitemizi ziyaret ederek Politikanın son versiyonunu kontrol etmenizi öneririz.

Sorularınız için https://direct.lc.chat/12595722/ adresi üzerinden İrtibat Kişimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Şirket, internet sitesi üzerinden ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında, veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

İnternet sitemiz bazı üçüncü taraf internet sitelerine yönlendirmeler içerebilir. Bu Politika metni, sizi Şirket’in çerez kullanımı hakkında bilgilendirmekte olup; diğer veri sorumlularının çerez kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için, ilgili veri sorumlularının politikalarını incelemenizi öneririz.

Çerezler (Cookies) Nedir ve Nasıl Çalışır?

Çerez, kullanıcı bir internet sitesine eriştiğinde bilgisayarına, telefonuna veya tarayıcısına indirilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitesi ziyaretçilerinin tanınmasına ve ziyaret tercihleri veya geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasına olanak tanır. Depolanan bilgiler, internet sitesini her ziyaret edişinizde internet sitesine gönderilir. Bu sayede internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde önceki ziyaretiniz ile ilgili bilgiler (kullanıcı adınız ve tercihleriniz gibi) hatırlanır.

Çerez türleri, ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler (birinci taraf çerezler) veya görüntülediğiniz sayfada içerik sunan diğer internet siteleri tarafından oluşturulan çerezler (üçüncü taraf çerezler) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Çerezler ayrıca, kullanım amaçlarına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıdaki tabloda hangi çerez kategorilerinin hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır:

Çerez Kategorileri Açıklamalar
Teknik/Zorunlu Çerezler Sitenin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Teknik çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde Site’nin bir kısmına veya tümüne erişim mümkün olmayabilir.
Analitik Çerezler (Performans Çerezleri) Site ziyaretçilerinin internet sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi almak ve ziyaretçi deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, ziyaretçiler tarafından görüntülenen sayfalar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri içerir.
İşlevsellik/Kişiselleştirme Çerezleri Site ziyaretçilerine kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler dil tercihleriniz ve kullanıcı adınız gibi tercihlerinizin internet sitesini ziyaret edişinizde hatırlanmasını sağlar.
Hedefleme/Pazarlama Çerezleri Ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre reklam sunulması ve sunulan reklamların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Aşağıda internet sitemizde kullanılan çerezler ve bunları kullanım amaçlarına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır:

Birinci Taraf Çerezler ve Kullanım Amaçları

İnternet sitemizde kullanılan, doğrudan OneNewOne tarafından oluşturulan birinci taraf çerezler ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Çerez İsmi Kullanım Amacı
_ga Analitik Çerezler
_ga_5QGJP7KWD2 Analitik Çerezler
ci_session Teknik/Zorunlu Çerezler
onenewone.com Teknik/Zorunlu Çerezler

Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Site ziyaretçilerinin hareketlerini takip etmek,
 • Ziyaretlerinizi uygun bir şekilde gerçekleştirmenizi temin etmek ve bir sonraki ziyaretinizde bilgilerinizin hatırlanmasını sağlamak,
 • Site yapısını ve içeriğini iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Ziyaretçi kullanımlarını istatistiksel olarak değerlendirmek; internet sitesi trafiğini takip etmek,
 • İnternet sitesinde yer alan içeriğin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak,
 • Ziyaretçi tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler sunabilmek.

Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi, Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlemektedir. Verileriniz çerezler aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Çerez Kullanımının Engellenmesi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat, çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda Sitenin bazı özelliklerinden yararlanmanız mümkün olmayabilir. Sitenin işlerliği için zorunlu olan bazı çerez çeşitlerinin (teknik çerezler gibi) engellenmesi ise mümkün değildir.

Çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında, aşağıda tarayıcınıza özgü linke tıklayarak yardım alabilirsiniz:

Google Chrome support.google.com/chrome/answer/95647
Internet Explorer support.microsoft.com/tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Safari support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Opera operaturkiye.net/cerezleri-nasil-silebilirim/index.html

İlgili Kişi Hakları

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen birtakım haklara sahiptir. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizi işliyor isek buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizi -var ise- aktardığımız üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme,
 • Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme,
 • İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, kişisel verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işlediğimiz durumlarda, vermiş olduğunuz açık rızanızı, bizimle iletişime geçerek her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

Hemen Başla
ONO sizin için “Akıllı Aday Havuzu” oluşturur, Sınıflandırır, Eşleştirir, “Akıllı Mülakat” ile Kısa Liste’yi önünüze getirir ve yeteneği işe almanız için destek olur.
Firma mısınız
Aradığınız yetenek ile buluşun, geleceği yapay zekâ ile şekillendirin! En doğru yeteneği saniyeler içerisinde sizinle buluşturacak teknoloji ile tanışmak için giriş yapın.
Aday mısınız
Kariyerinizi ONO’lamaya hazır mısınız? Size uygun iş fırsatlarında artık seçilen değil, seçen olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Gizliliğinizi koruyarak ve yapay zekâ kullanarak, iş fırsatlarını size sunuyoruz.